قشنگترین راه برای تبدیل شدن به بهترین نسخه خودت
قشنگترین راه برای تبدیل شدن به بهترین نسخه خودت
قشنگترین راه برای تبدیل شدن به بهترین نسخه خودت

یک کتاب دیجیتال منحصر به فرد برای راهنمایی کامل نحوه دستیابی به بهترین نسخه خودت به همراه یک برنامه ریز و داشبورد دیجیتال ساده بر پایه پلتفرم نوشِن که بهت کمک میکنه تا کارها، پروژه ها، عادت ها، اهداف و تناسب اندامت رو کنترل کنی.

یک کتاب دیجیتال منحصر به فرد برای راهنمایی کامل نحوه دستیابی به بهترین نسخه خودت به همراه یک برنامه ریز و داشبورد دیجیتال ساده بر پایه پلتفرم نوشِن که بهت کمک میکنه تا کارها، پروژه ها، عادت ها، اهداف و تناسب اندامت رو کنترل کنی.

یک کتاب دیجیتال منحصر به فرد برای راهنمایی کامل نحوه دستیابی به بهترین نسخه خودت به همراه یک برنامه ریز و داشبورد دیجیتال ساده بر پایه پلتفرم نوشِن که بهت کمک میکنه تا کارها، پروژه ها، عادت ها، اهداف و تناسب اندامت رو کنترل کنی.

نگاهی به داخل.
داشبورد ذهن دوم.
نگاهی به داخل.
داشبورد ذهن دوم.
نگاهی به داخل.
داشبورد ذهن دوم.

طراحی شده برای افراد مشغول، خلاق، و کسانی که در مسیر رشد فردی، جدی هستن.

طراحی شده برای افراد مشغول، خلاق، و کسانی که در مسیر رشد فردی، جدی هستن.

طراحی شده برای افراد مشغول، خلاق، و کسانی که در مسیر رشد فردی، جدی هستن.

راه اندازی سریع.
بدون اتلاف وقت.
راه اندازی سریع.
بدون اتلاف وقت.
راه اندازی سریع.
بدون اتلاف وقت.

از تعیین اهداف بزرگ تا جزئیات کار های عملی، مدیریت زمان، عادت ها

و بیشتر، همه در این سیستم قدرتمند نوشِن.

از تعیین اهداف بزرگ تا جزئیات کار های عملی، مدیریت زمان، عادت ها

و بیشتر، همه در این سیستم قدرتمند نوشِن.

از تعیین اهداف بزرگ تا جزئیات کار های عملی، مدیریت زمان، عادت ها

و بیشتر، همه در این سیستم قدرتمند نوشِن.

دریافت نقشه راه

دریافت نقشه راه

پروژه ها، کار ها و زمانت رو مدیریت کن.
پروژه ها، کار ها و زمانت رو مدیریت کن.
پروژه ها، کار ها و زمانت رو مدیریت کن.

با بهبود نحوه مدیریت پروژه ها، وظایف و زمان، بهره وری خودتو به حداکثر برسون.

با بهبود نحوه مدیریت پروژه ها، وظایف و زمان، بهره وری خودتو به حداکثر برسون.

با بهبود نحوه مدیریت پروژه ها، وظایف و زمان، بهره وری خودتو به حداکثر برسون.

مسیر رسیدن به اهدافت رو به طور کامل شفاف کن.
مسیر رسیدن به اهدافت رو به طور کامل شفاف کن.
مسیر رسیدن به اهدافت رو به طور کامل شفاف کن.

اهدافت رو به صورت دقیق و شفاف تعریف کن و استراتژی های مناسب هر کدوم رو ایجاد کن و از میزان پیشرفتت با خبر شو.

اهدافت رو به صورت دقیق و شفاف تعریف کن و استراتژی های مناسب هر کدوم رو ایجاد کن و از میزان پیشرفتت با خبر شو.

اهدافت رو به صورت دقیق و شفاف تعریف کن و استراتژی های مناسب هر کدوم رو ایجاد کن و از میزان پیشرفتت با خبر شو.

عادت هات رو بسنج و مجسمشون کن.
عادت هات رو بسنج و مجسمشون کن.
عادت هات رو بسنج و مجسمشون کن.

عادت های روزانت رو ثبت کن و با مجسم کردنشون، میزان پیشرفتت رو بسنج و به استمرار برس.

عادت های روزانت رو ثبت کن و با مجسم کردنشون، میزان پیشرفتت رو بسنج و به استمرار برس.

عادت های روزانت رو ثبت کن و با مجسم کردنشون، میزان پیشرفتت رو بسنج و به استمرار برس.

مسیر بدنسازیت رو به یک سطح دیگه برسون.
مسیر بدنسازیت رو به یک سطح دیگه برسون.
مسیر بدنسازیت رو به یک سطح دیگه برسون.

برنامه هفتگی بدنسازیت رو با جزئی ترین اطلاعات وارد کن و میزان پیشرفتت رو روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه بسنج.

برنامه هفتگی بدنسازیت رو با جزئی ترین اطلاعات وارد کن و میزان پیشرفتت رو روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه بسنج.

برنامه هفتگی بدنسازیت رو با جزئی ترین اطلاعات وارد کن و میزان پیشرفتت رو روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه بسنج.


شمارش کالری هیچ غذایی رو از دست نده.
شمارش کالری هیچ غذایی رو از دست نده.
شمارش کالری هیچ غذایی رو از دست نده.

با وارد کردن غذا های دلخواهت، کالری، پروتئین، چربی و کربوهیدراتشون رو کنترل کن و هدف روزانت در تغذیه رو کامل کن.

با وارد کردن غذا های دلخواهت، کالری، پروتئین، چربی و کربوهیدراتشون رو کنترل کن و هدف روزانت در تغذیه رو کامل کن.

با وارد کردن غذا های دلخواهت، کالری، پروتئین، چربی و کربوهیدراتشون رو کنترل کن و هدف روزانت در تغذیه رو کامل کن.

سرمایت رو سازماندهی کن.
سرمایت رو سازماندهی کن.
سرمایت رو سازماندهی کن.

درآمد و هزینه های خودت رو به بهترین شکل مدیریت کن و آمار تمام حساب هات رو داشته باش.

درآمد و هزینه های خودت رو به بهترین شکل مدیریت کن و آمار تمام حساب هات رو داشته باش.

درآمد و هزینه های خودت رو به بهترین شکل مدیریت کن و آمار تمام حساب هات رو داشته باش.

کتاب های بیشتری رو بخون.
کتاب های بیشتری رو بخون.
کتاب های بیشتری رو بخون.

با شفاف سازی مشخصات کتاب هات، برای تموم کردن هر کتاب، تاریخ مشخصی رو تعیین کن و از میزان پیشرفتت در خوندن هر کتاب مطلع شو.

با شفاف سازی مشخصات کتاب هات، برای تموم کردن هر کتاب، تاریخ مشخصی رو تعیین کن و از میزان پیشرفتت در خوندن هر کتاب مطلع شو.

با شفاف سازی مشخصات کتاب هات، برای تموم کردن هر کتاب، تاریخ مشخصی رو تعیین کن و از میزان پیشرفتت در خوندن هر کتاب مطلع شو.

با پلی لیست ها انگیزت رو به سقف برسون.
با پلی لیست ها انگیزت رو به سقف برسون.
با پلی لیست ها انگیزت رو به سقف برسون.

با پلی لیست های مخصوص تمرین، کار عمیق و مدیتیشن که هر کدومشون دارای 100 موزیک هستن و آپدیت میشن، کیفیت کار های خودتو ارتقا بده.

با پلی لیست های مخصوص تمرین، کار عمیق و مدیتیشن که هر کدومشون دارای 100 موزیک هستن و آپدیت میشن، کیفیت کار های خودتو ارتقا بده.

با پلی لیست های مخصوص تمرین، کار عمیق و مدیتیشن که هر کدومشون دارای 100 موزیک هستن و آپدیت میشن، کیفیت کار های خودتو ارتقا بده.

7 قالب نوشِن برای کنترل کردن ابعاد مختلف زندگیت.
7 قالب نوشِن برای کنترل کردن ابعاد مختلف زندگیت.
7 قالب نوشِن برای کنترل کردن ابعاد مختلف زندگیت.

7 قالب طراحی شده در پلتفرم نوشِن برای کنترل و سنجش هر بخشی از زندگیت به صورت منحصر به فرد و کاربردی به همراه 3 پلی لیست موزیک (تمرین، کار عمیق، مدیتیشن)

7 قالب طراحی شده در پلتفرم نوشِن برای کنترل و سنجش هر بخشی از زندگیت به صورت منحصر به فرد و کاربردی به همراه 3 پلی لیست موزیک (تمرین، کار عمیق، مدیتیشن)

7 قالب طراحی شده در پلتفرم نوشِن برای کنترل و سنجش هر بخشی از زندگیت به صورت منحصر به فرد و کاربردی به همراه 3 پلی لیست موزیک (تمرین، کار عمیق، مدیتیشن)

یک زندگی بهینه تر منتظرته.
یک زندگی بهینه تر منتظرته.
یک زندگی بهینه تر منتظرته.

اجازه بده تا نقشه راه به عنوان پُلی بین اقدامات الان و هدف های آیندت عمل کنه.

اجازه بده تا نقشه راه به عنوان پُلی بین اقدامات الان و هدف های آیندت عمل کنه.

اجازه بده تا نقشه راه به عنوان پُلی بین اقدامات الان و هدف های آیندت عمل کنه.

دریافت نقشه راه

دریافت نقشه راه

نگاهی به داخل.
کتاب دیجیتال نقشه راه.
نگاهی به داخل.
کتاب دیجیتال نقشه راه.
نگاهی به داخل.
کتاب دیجیتال نقشه راه.

نقشه راهی کامل و جامع برای شروع مسیر رشد فردی از صفر.

نقشه راهی کامل و جامع برای شروع مسیر رشد فردی از صفر.

نقشه راهی کامل و جامع برای شروع مسیر رشد فردی از صفر.

6 فصل تا بهترین نسخه از خودت.
6 فصل تا بهترین نسخه از خودت.
6 فصل تا بهترین نسخه از خودت.

کتاب نقشه راه طوری طراحی شده که از پایه و فصل به فصل مسیر رشد فردی رو برات واضح میکنه.

کتاب نقشه راه طوری طراحی شده که از پایه و فصل به فصل مسیر رشد فردی رو برات واضح میکنه.

کتاب نقشه راه طوری طراحی شده که از پایه و فصل به فصل مسیر رشد فردی رو برات واضح میکنه.

فصل 1
ذهنیت
فصل 1
ذهنیت
فصل 2
تغییر
فصل 3
موانع
فصل 3
موانع
فصل 4
عادات
فصل 4
عادات
فصل 5
تمرکز
فصل 5
تمرکز
فصل 6
کنترل
فصل 6
کنترل
فصل 1
ذهنیت
فصل 2
تغییر
فصل 3
موانع
فصل 4
عادات
فصل 5
تمرکز
فصل 6
کنترل
فصل 1
ذهنیت
فصل 2
تغییر
فصل 4
عادات
فصل 3
موانع
فصل 5
تمرکز
فصل 6
کنترل
چه چیزی داخلشه؟
چه چیزی داخلشه؟
چه چیزی داخلشه؟

محتوای کتاب دیجیتال نقشه راه مناسب کسایی هست که برای شروع مسیر رشد فردی، نمیدونن از کجا باید شروع کنن و یا سردرگم هستن و به دنبال نقشه راهی بهینه هستن تا به کمکشون بیاد.

محتوای کتاب دیجیتال نقشه راه مناسب کسایی هست که برای شروع مسیر رشد فردی، نمیدونن از کجا باید شروع کنن و یا سردرگم هستن و به دنبال نقشه راهی بهینه هستن تا به کمکشون بیاد.

محتوای کتاب دیجیتال نقشه راه مناسب کسایی هست که برای شروع مسیر رشد فردی، نمیدونن از کجا باید شروع کنن و یا سردرگم هستن و به دنبال نقشه راهی بهینه هستن تا به کمکشون بیاد.

مسیر رشد فردی رو از کجا باید شروع کنی

مسیر رشد فردی رو از کجا باید شروع کنی

چطور ذهنیتت رو تغییر بدی

چطور ذهنیتت رو تغییر بدی

چطور موانع موجود در مسیر رشد فردیت رو از بین ببری

چطور موانع موجود در مسیر رشد فردیت رو از بین ببری

چطور عادت های مسیرت رو بسازی و عادت های منفی رو کامل از بین ببری

چطور عادت های مسیرت رو بسازی و عادت های منفی رو کامل از بین ببری

چطور استمرار داشته باشی و مهارت ثبات قدم خودت رو تقویت کنی

چطور استمرار داشته باشی و مهارت ثبات قدم خودت رو تقویت کنی

چطور داخل این دنیای پر از حواس پرتی، مهارت تمرکز رو در خودت بسازی

چطور داخل این دنیای پر از حواس پرتی، مهارت تمرکز رو در خودت بسازی

شامل 6 فصل در 86 صفحه

شامل 6 فصل در 86 صفحه

هر چیزی که نیاز داری تا در مورد مسیر رشد فردی و پیشرفت بدونی و بیشتر..

هر چیزی که نیاز داری تا در مورد مسیر رشد فردی و پیشرفت بدونی و بیشتر..

محیط داشبورد ذهن دوم
داخل گوشی.
محیط داشبورد ذهن دوم
داخل گوشی.
محیط داشبورد ذهن دوم
داخل گوشی.

طراحی اصلی داشبورد ذهن دوم روی دسکتاپ انجام شده و چیدمان اصلی بخش های داشبورد، مخصوص صفحه های نمایش دسکتاپ و تبلت هست اما باز با این حال روی گوشی هم قابل نمایش هست و هیچ تفاوتی در عملکرد داشبورد ذهن دوم ایجاد نمیشه.

طراحی اصلی داشبورد ذهن دوم روی دسکتاپ انجام شده و چیدمان اصلی بخش های داشبورد، مخصوص صفحه های نمایش دسکتاپ و تبلت هست اما باز با این حال روی گوشی هم قابل نمایش هست و هیچ تفاوتی در عملکرد داشبورد ذهن دوم ایجاد نمیشه.

طراحی اصلی داشبورد ذهن دوم روی دسکتاپ انجام شده و چیدمان اصلی بخش های داشبورد، مخصوص صفحه های نمایش دسکتاپ و تبلت هست اما باز با این حال روی گوشی هم قابل نمایش هست و هیچ تفاوتی در عملکرد داشبورد ذهن دوم ایجاد نمیشه.

ویدیو معرفی کامل داشبورد ذهن دوم

معرفی کامل

چیزی که خریدار ها در مورد
پروژه نقشه راه میگن.
چیزی که خریدار ها
در مورد
پروژه نقشه راه میگن.

بیشتر از 950 نفر، سطح بهره‌وری دیجیتال و نظم زندگیشون رو

با پروژه نقشه راه تغییر دادن.

بیشتر از 950 نفر، سطح بهره‌وری دیجیتال

و نظم زندگیشون رو

با پروژه نقشه راه تغییر دادن.

Alireza Ashkevarian

Alireza
Ashkevarian

Alireza Ashkevarian

واقعا طراحی نوشن بسیار عالی انجام شده تبریک میگم بهتون

چون من بیش از یکسال هست با نوشن کار می‌کنم و در سیستم اموزشیم ازش استفاده می‌کنم واقعا طراحیتون بسیار عالی بوده 👏

واقعا طراحی نوشن بسیار عالی انجام شده تبریک میگم بهتون

چون من بیش از یکسال هست با نوشن کار می‌کنم و در سیستم اموزشیم ازش استفاده می‌کنم واقعا طراحیتون بسیار عالی بوده 👏

واقعا طراحی نوشن بسیار عالی انجام شده تبریک میگم بهتون

چون من بیش از یکسال هست با نوشن کار می‌کنم و در سیستم اموزشیم ازش استفاده می‌کنم واقعا طراحیتون بسیار عالی بوده 👏

Matin Kh

خیلی راضیم از داشبورد 👌🏼

دمتون گرم

خیلی راضیم از داشبورد 👌🏼

دمتون گرم

Matin Kh

خیلی راضیم از داشبورد 👌🏼

دمتون گرم

Alireza Divsalar

Alireza Divsalar

Alireza Divsalar

توضیحات کتاب و پلتفرم رو که خوندم واقعا عالی بودش ، حرف نداشت ، امیدوارم بتونم بهترین استفاده رو ازش بکنم

توضیحات کتاب و پلتفرم رو که خوندم واقعا عالی بودش ، حرف نداشت ، امیدوارم بتونم بهترین استفاده رو ازش بکنم

توضیحات کتاب و پلتفرم رو که خوندم واقعا عالی بودش ، حرف نداشت ، امیدوارم بتونم بهترین استفاده رو ازش بکنم

Iman Porsadeghi

واقعا ممنونم بابت این پلنر عالی تون💙

واقعا ممنونم بابت این پلنر عالی تون💙

Iman Porsadeghi

واقعا ممنونم بابت این پلنر عالی تون💙

Mamrez

Mamrez

Mamrez

خواستم ازتون تشکر کنم ، خیلی خوبه ،

کار کردن باهاش راحته ، حتی بدون دیدن ویدیو های آموزشیش هم راحت باهاش تونستم کار کنم ، هر قسمتش قابل شخصی سازیه و این عالیه

انگیزم برای سریع انجام دادن کارام بیشتر شده

❤️❤️ سال نوتون هم پیشاپیش مبارک

خواستم ازتون تشکر کنم ، خیلی خوبه ،

کار کردن باهاش راحته ، حتی بدون دیدن ویدیو های آموزشیش هم راحت باهاش تونستم کار کنم ، هر قسمتش قابل شخصی سازیه و این عالیه

انگیزم برای سریع انجام دادن کارام بیشتر شده

❤️❤️ سال نوتون هم پیشاپیش مبارک

خواستم ازتون تشکر کنم ، خیلی خوبه ،

کار کردن باهاش راحته ، حتی بدون دیدن ویدیو های آموزشیش هم راحت باهاش تونستم کار کنم ، هر قسمتش قابل شخصی سازیه و این عالیه

انگیزم برای سریع انجام دادن کارام بیشتر شده

❤️❤️ سال نوتون هم پیشاپیش مبارک

Ely Gol

Ely Gol

Ely Gol

آقاااااااااا دمت گرم این برنامه ذهن دوم عالیه....من هر چی بیشتر وقت میذارم یچی‌جدید ازش کشف میکنم....🤩

اصن فکر نمی‌کردم اینقدر کامل و جامع باشه.

واقعا خرید ذهن دوم بهترین عیدی بود که می‌تونستم برای سال ۱۴۰۳ به خودم بدم برای پیشرفتم...عالیه عالیه👌🏻🔥😎

آقاااااااااا دمت گرم این برنامه ذهن دوم عالیه....من هر چی بیشتر وقت میذارم یچی‌جدید ازش کشف میکنم....🤩

اصن فکر نمی‌کردم اینقدر کامل و جامع باشه.

واقعا خرید ذهن دوم بهترین عیدی بود که می‌تونستم برای سال ۱۴۰۳ به خودم بدم برای پیشرفتم...عالیه عالیه👌🏻🔥😎

آقاااااااااا دمت گرم این برنامه ذهن دوم عالیه....من هر چی بیشتر وقت میذارم یچی‌جدید ازش کشف میکنم....🤩

اصن فکر نمی‌کردم اینقدر کامل و جامع باشه.

واقعا خرید ذهن دوم بهترین عیدی بود که می‌تونستم برای سال ۱۴۰۳ به خودم بدم برای پیشرفتم...عالیه عالیه👌🏻🔥😎

Ali Maghsoodi

واقعا حرف ندارین, کامل ترین پلنری که تونستم باهاش پروژه ها و حساب هامو کنترل کنم❤️

واقعا حرف ندارین, کامل ترین پلنری که تونستم باهاش پروژه ها و حساب هامو کنترل کنم❤️

Ali Maghsoodi

واقعا حرف ندارین, کامل ترین پلنری که تونستم باهاش پروژه ها و حساب هامو کنترل کنم❤️

Abolfazl

ابن برنامه عالیه

زندگی من این برنامه رو کم داشت

عاشق این برنامه شدم

همه چیزایی که میخوام رو داره

به همه کار هام نظم داده

واقعن ممنونم از سازندش بینظیره

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Matin Karami

خود برنامه ریزی و پیگیری و ثبتش که به نظر من تا ده برابر ادم رو جلو میندازه، خوبی نوشن اینه دیتاش انلاین و همیشه داریمش مگه اینکه کلا سرور بیاد پایین که احتمالش از گم کردن خیلی کمتره 😂 راجب داشبورد هم که اصن بیش از حد نیاز بنظرم کامله، قیمتشم خیلی زیادی مناسبه نسبت به زحمتی که پاش کشیده شده، نمونه هایی که دیدم و قیمتاشون...

همین دیگه دستتون درد نکنه برم تمشو درست کنم طول میکشه فکر کنم😅

خود برنامه ریزی و پیگیری و ثبتش که به نظر من تا ده برابر ادم رو جلو میندازه، خوبی نوشن اینه دیتاش انلاین و همیشه داریمش مگه اینکه کلا سرور بیاد پایین که احتمالش از گم کردن خیلی کمتره 😂 راجب داشبورد هم که اصن بیش از حد نیاز بنظرم کامله، قیمتشم خیلی زیادی مناسبه نسبت به زحمتی که پاش کشیده شده، نمونه هایی که دیدم و قیمتاشون...

همین دیگه دستتون درد نکنه برم تمشو درست کنم طول میکشه فکر کنم😅

Matin Karami

خود برنامه ریزی و پیگیری و ثبتش که به نظر من تا ده برابر ادم رو جلو میندازه، خوبی نوشن اینه دیتاش انلاین و همیشه داریمش مگه اینکه کلا سرور بیاد پایین که احتمالش از گم کردن خیلی کمتره 😂 راجب داشبورد هم که اصن بیش از حد نیاز بنظرم کامله، قیمتشم خیلی زیادی مناسبه نسبت به زحمتی که پاش کشیده شده، نمونه هایی که دیدم و قیمتاشون...

همین دیگه دستتون درد نکنه برم تمشو درست کنم طول میکشه فکر کنم😅

Maj Media

Maj Media

Maj Media

فعلا با ذهن دوم زندگی رو رواله 💪

فعلا با ذهن دوم زندگی رو رواله 💪

فعلا با ذهن دوم زندگی رو رواله 💪

Morteza

Morteza

خواستم یه چیزی رو باهات در میون بزارم

دمت گرم که منو با این نرم افزار آشنا کردی

من اولش که ازت قالب رو گرفتم، ب خودم گفتم چه اشتباهی کردم پول دادم فقط یه قالب بخرم

بعدش از اونجایی که من مریض شخصی سازیم، نشستم کلشو برای خودم شخصی سازی کردم

یه چیزی در اومد که دقیقا همینو میخواستم

من یه دفتر بوژو داشتم که باگ داشت اما حالا با این باگش گرفته شد

حلالت مرد 🤩

واقعا لذت بردم از کاری ک میکنی

خواستم یه چیزی رو باهات در میون بزارم

دمت گرم که منو با این نرم افزار آشنا کردی

من اولش که ازت قالب رو گرفتم، ب خودم گفتم چه اشتباهی کردم پول دادم فقط یه قالب بخرم

بعدش از اونجایی که من مریض شخصی سازیم، نشستم کلشو برای خودم شخصی سازی کردم

یه چیزی در اومد که دقیقا همینو میخواستم

من یه دفتر بوژو داشتم که باگ داشت اما حالا با این باگش گرفته شد

حلالت مرد 🤩

واقعا لذت بردم از کاری ک میکنی

Morteza

خواستم یه چیزی رو باهات در میون بزارم

دمت گرم که منو با این نرم افزار آشنا کردی

من اولش که ازت قالب رو گرفتم، ب خودم گفتم چه اشتباهی کردم پول دادم فقط یه قالب بخرم

بعدش از اونجایی که من مریض شخصی سازیم، نشستم کلشو برای خودم شخصی سازی کردم

یه چیزی در اومد که دقیقا همینو میخواستم

من یه دفتر بوژو داشتم که باگ داشت اما حالا با این باگش گرفته شد

حلالت مرد 🤩

واقعا لذت بردم از کاری ک میکنی

Mojtaba

این قالب واقعا خفنه یعنی ادم دلش نمیاد کارو انجام نده واقعا از همه نظر خفن و فوق‌العاده است اول گفتم چرا الکی پول دادم ولی الان خوشحالم که این داشبورد رو تهیه کردم تشکر از رشد منتور🌹

این قالب واقعا خفنه یعنی ادم دلش نمیاد کارو انجام نده واقعا از همه نظر خفن و فوق‌العاده است اول گفتم چرا الکی پول دادم ولی الان خوشحالم که این داشبورد رو تهیه کردم تشکر از رشد منتور🌹

Mojtaba

این قالب واقعا خفنه یعنی ادم دلش نمیاد کارو انجام نده واقعا از همه نظر خفن و فوق‌العاده است اول گفتم چرا الکی پول دادم ولی الان خوشحالم که این داشبورد رو تهیه کردم تشکر از رشد منتور🌹

Abolfazl

Abolfazl

ابن برنامه عالیه

زندگی من این برنامه رو کم داشت

عاشق این برنامه شدم

همه چیزایی که میخوام رو داره

به همه کار هام نظم داده

واقعن ممنونم از سازندش بینظیره

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

ابن برنامه عالیه

زندگی من این برنامه رو کم داشت

عاشق این برنامه شدم

همه چیزایی که میخوام رو داره

به همه کار هام نظم داده

واقعن ممنونم از سازندش بینظیره

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Anahita Mousavi

Anahita Mousavi

من چند روزه دارم از ذهن‌دوم استفاده می کنم

نمی تونم بهتون بگم که چقدرررر دوسش دارم

من سال هاست با برنامه ریزی مشکل دارم با پلنر ها مشکل دارم هیچ نوع پلنر و‌ روش برنامه ریزی جوابگوی سبک کار و زندگی من نبود یه عالمه پلنر بی استفاده اکسپایر شده دارم اینجا

ولی ذهن دوم 🤯🤯🤯

عالیه فقط می تونم همینو بگم

من چند روزه دارم از ذهن‌دوم استفاده می کنم

نمی تونم بهتون بگم که چقدرررر دوسش دارم

من سال هاست با برنامه ریزی مشکل دارم با پلنر ها مشکل دارم هیچ نوع پلنر و‌ روش برنامه ریزی جوابگوی سبک کار و زندگی من نبود یه عالمه پلنر بی استفاده اکسپایر شده دارم اینجا

ولی ذهن دوم 🤯🤯🤯

عالیه فقط می تونم همینو بگم

Anahita Mousavi

من چند روزه دارم از ذهن‌دوم استفاده می کنم

نمی تونم بهتون بگم که چقدرررر دوسش دارم

من سال هاست با برنامه ریزی مشکل دارم با پلنر ها مشکل دارم هیچ نوع پلنر و‌ روش برنامه ریزی جوابگوی سبک کار و زندگی من نبود یه عالمه پلنر بی استفاده اکسپایر شده دارم اینجا

ولی ذهن دوم 🤯🤯🤯

عالیه فقط می تونم همینو بگم

Er4an

Er4an

Er4an

محدودیت ندارد هر کاری میتونی بکنی این جاش جالبه

مثلا ساعات رو انتخاب کنی یا حتی رنگش رو اصلا خیلیی جالبه

محدودیت ندارد هر کاری میتونی بکنی این جاش جالبه

مثلا ساعات رو انتخاب کنی یا حتی رنگش رو اصلا خیلیی جالبه

محدودیت ندارد هر کاری میتونی بکنی این جاش جالبه

مثلا ساعات رو انتخاب کنی یا حتی رنگش رو اصلا خیلیی جالبه

Afshin Seraj

واقعا پروژه درجه یک و بی نظیری رو شروع کردین

واقعا پروژه درجه یک و بی نظیری رو شروع کردین

Afshin Seraj

واقعا پروژه درجه یک و بی نظیری رو شروع کردین

Mahan

خوشحالم که همچین پروژه ای رو رقم زدید🙏

خوشحالم که همچین پروژه ای رو رقم زدید🙏

Mahan

خوشحالم که همچین پروژه ای رو رقم زدید🙏

Hossein Akrami

Hossein Akrami

Hossein Akrami

کاملترین حالت ممکنه یعنی دیگ چیزی نیس که بشه اضافه کرد و تو ذهن دوم نباشه فکر همه جا شده دمت گرم که اینقدر عالی کار کردی راضیم از خریدم

کاملترین حالت ممکنه یعنی دیگ چیزی نیس که بشه اضافه کرد و تو ذهن دوم نباشه فکر همه جا شده دمت گرم که اینقدر عالی کار کردی راضیم از خریدم

کاملترین حالت ممکنه یعنی دیگ چیزی نیس که بشه اضافه کرد و تو ذهن دوم نباشه فکر همه جا شده دمت گرم که اینقدر عالی کار کردی راضیم از خریدم

Sepehr Dadafarid

به جز عالی بودن و خاص بودن کلمه ای نیست بتونم استفاده کنم برای ذهن دوم با اینکه چند روز بیشتر نیست که استفاده میکنم عالیترینه برای کسایی که برنامه نویس هستن و به صورت فریلنس کار میکنن به چندین تا از همکارام پیشنهاد دادم و اوناهم علاقه مند به استفاده ازش شدن

ایشالا که همیشه پر روزی و برکت باشید ❤️

به جز عالی بودن و خاص بودن کلمه ای نیست بتونم استفاده کنم برای ذهن دوم با اینکه چند روز بیشتر نیست که استفاده میکنم عالیترینه برای کسایی که برنامه نویس هستن و به صورت فریلنس کار میکنن به چندین تا از همکارام پیشنهاد دادم و اوناهم علاقه مند به استفاده ازش شدن

ایشالا که همیشه پر روزی و برکت باشید ❤️

Sepehr Dadafarid

به جز عالی بودن و خاص بودن کلمه ای نیست بتونم استفاده کنم برای ذهن دوم با اینکه چند روز بیشتر نیست که استفاده میکنم عالیترینه برای کسایی که برنامه نویس هستن و به صورت فریلنس کار میکنن به چندین تا از همکارام پیشنهاد دادم و اوناهم علاقه مند به استفاده ازش شدن

ایشالا که همیشه پر روزی و برکت باشید ❤️

Eileen Sc

فوق العادس تمام عمرم دنبال همچین چیزی بودم

فوق العادس تمام عمرم دنبال همچین چیزی بودم

Eileen Sc

فوق العادس تمام عمرم دنبال همچین چیزی بودم

تعرفه
تعرفه
تعرفه

خبری از اشتراک نیست. یک قیمت برای دسترسی مادام العمر.

خبری از اشتراک نیست. یک قیمت برای دسترسی مادام العمر.

خبری از اشتراک نیست. یک قیمت برای دسترسی مادام العمر.

پروژه نقشه راه

459,000 تومان

459,000 تومان

داشبورد و برنامه ریز همه کاره «ذهن دوم»

داشبورد و برنامه ریز همه کاره «ذهن دوم»

شامل 7 قالب نوشِن منحصر به فرد

شامل 7 قالب نوشِن منحصر به فرد

کتاب دیجیتال «نقشه راه»

کتاب دیجیتال «نقشه راه»

راهنمای کامل داشبورد

راهنمای کامل داشبورد

پشتیبانی کامل

پشتیبانی کامل

دسترسی به آپدیت های مادام العمر

دسترسی به آپدیت های مادام العمر

همین الان دریافت کنید

همین الان دریافت کنید

سوالات متداول
سوالات متداول
سوالات متداول

داشبورد ذهن دوم چطور به دستم میرسه؟

کتاب نقشه راه چطور به دستم میرسه؟

پلتفرم نوشن چیه؟

قالب نوشِن چیه؟

روی همه ی دستگاه ها کار میکنه؟

باید برای استفاده از قالب داشبورد ذهن دوم اشتراک تهیه کنم؟

باید برای استفاده به اینترنت و فیلترشکن وصل باشم؟

میتونم همزمان با گوشی و لپتاپ باهاش کار کنم؟

اطلاعاتی که روی داشبورد ذهن دوم قرار میدم، روی تمام دستگاه هام سینک میشه؟

برای استفاده از پلتفرم نوشِن باید هزینه ای پرداخت کنم؟

برای چی از پلتفرم نوشِن به عنوان ذهن دوم استفاده کنم؟

نوشن تقویم شمسی هم داره؟

چرا برای قالب نوشِن هزینه کنم؟

بازگشت وجه به چه صورته؟

چی میشه اگه بازم سوال داشته باشم؟

زندگیت رو سازماندهی کن.
از شلوغی به شفافیت.
زندگیت رو سازماندهی کن.
از شلوغی به شفافیت.
زندگیت رو سازماندهی کن.
از شلوغی به شفافیت.

از سیستمی استفاده کن که نقشه راه رشد فردی رو مرحله به مرحله برات مشخص کرده.

از سیستمی استفاده کن که نقشه راه رشد فردی رو مرحله به مرحله برات مشخص کرده.

از سیستمی استفاده کن که نقشه راه رشد فردی رو مرحله به مرحله برات مشخص کرده.

دریافت نقشه راه

دریافت نقشه راه