قشنگترین راه برای تبدیل شدن به بهترین نسخه خودت
قشنگترین راه برای تبدیل شدن به بهترین نسخه خودت
قشنگترین راه برای تبدیل شدن به بهترین نسخه خودت

یک کتاب دیجیتال منحصر به فرد برای راهنمایی کامل نحوه دستیابی به بهترین نسخه خودت به همراه یک برنامه ریز و داشبورد دیجیتال ساده بر پایه پلتفرم نوشِن که بهت کمک میکنه تا کارها، پروژه ها، عادت ها، اهداف و تناسب اندامت رو کنترل کنی.

یک کتاب دیجیتال منحصر به فرد برای راهنمایی کامل نحوه دستیابی به بهترین نسخه خودت به همراه یک برنامه ریز و داشبورد دیجیتال ساده بر پایه پلتفرم نوشِن که بهت کمک میکنه تا کارها، پروژه ها، عادت ها، اهداف و تناسب اندامت رو کنترل کنی.

یک کتاب دیجیتال منحصر به فرد برای راهنمایی کامل نحوه دستیابی به بهترین نسخه خودت به همراه یک برنامه ریز و داشبورد دیجیتال ساده بر پایه پلتفرم نوشِن که بهت کمک میکنه تا کارها، پروژه ها، عادت ها، اهداف و تناسب اندامت رو کنترل کنی.

نگاهی به داخل.
داشبورد ذهن دوم.
نگاهی به داخل.
داشبورد ذهن دوم.
نگاهی به داخل.
داشبورد ذهن دوم.

طراحی شده برای افراد مشغول، خلاق، و کسانی که در مسیر رشد فردی، جدی هستن.

طراحی شده برای افراد مشغول، خلاق، و کسانی که در مسیر رشد فردی، جدی هستن.

طراحی شده برای افراد مشغول، خلاق، و کسانی که در مسیر رشد فردی، جدی هستن.

راه اندازی سریع.
بدون اتلاف وقت.
راه اندازی سریع.
بدون اتلاف وقت.
راه اندازی سریع.
بدون اتلاف وقت.

از تعیین اهداف بزرگ تا جزئیات کار های عملی، مدیریت زمان، عادت ها

و بیشتر، همه در این سیستم قدرتمند نوشِن.

از تعیین اهداف بزرگ تا جزئیات کار های عملی، مدیریت زمان، عادت ها

و بیشتر، همه در این سیستم قدرتمند نوشِن.

از تعیین اهداف بزرگ تا جزئیات کار های عملی، مدیریت زمان، عادت ها

و بیشتر، همه در این سیستم قدرتمند نوشِن.

دریافت نقشه راه

دریافت نقشه راه

پروژه ها، کار ها و زمانت رو مدیریت کن.
پروژه ها، کار ها و زمانت رو مدیریت کن.
پروژه ها، کار ها و زمانت رو مدیریت کن.

با بهبود نحوه مدیریت پروژه ها، وظایف و زمان، بهره وری خودتو به حداکثر برسون.

با بهبود نحوه مدیریت پروژه ها، وظایف و زمان، بهره وری خودتو به حداکثر برسون.

با بهبود نحوه مدیریت پروژه ها، وظایف و زمان، بهره وری خودتو به حداکثر برسون.

مسیر رسیدن به اهدافت رو به طور کامل شفاف کن.
مسیر رسیدن به اهدافت رو به طور کامل شفاف کن.
مسیر رسیدن به اهدافت رو به طور کامل شفاف کن.

اهدافت رو به صورت دقیق و شفاف تعریف کن و استراتژی های مناسب هر کدوم رو ایجاد کن و از میزان پیشرفتت با خبر شو.

اهدافت رو به صورت دقیق و شفاف تعریف کن و استراتژی های مناسب هر کدوم رو ایجاد کن و از میزان پیشرفتت با خبر شو.

اهدافت رو به صورت دقیق و شفاف تعریف کن و استراتژی های مناسب هر کدوم رو ایجاد کن و از میزان پیشرفتت با خبر شو.

عادت هات رو بسنج و مجسمشون کن.
عادت هات رو بسنج و مجسمشون کن.
عادت هات رو بسنج و مجسمشون کن.

عادت های روزانت رو ثبت کن و با مجسم کردنشون، میزان پیشرفتت رو بسنج و به استمرار برس.

عادت های روزانت رو ثبت کن و با مجسم کردنشون، میزان پیشرفتت رو بسنج و به استمرار برس.

عادت های روزانت رو ثبت کن و با مجسم کردنشون، میزان پیشرفتت رو بسنج و به استمرار برس.

مسیر بدنسازیت رو به یک سطح دیگه برسون.
مسیر بدنسازیت رو به یک سطح دیگه برسون.
مسیر بدنسازیت رو به یک سطح دیگه برسون.

برنامه هفتگی بدنسازیت رو با جزئی ترین اطلاعات وارد کن و میزان پیشرفتت رو روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه بسنج.

برنامه هفتگی بدنسازیت رو با جزئی ترین اطلاعات وارد کن و میزان پیشرفتت رو روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه بسنج.

برنامه هفتگی بدنسازیت رو با جزئی ترین اطلاعات وارد کن و میزان پیشرفتت رو روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه بسنج.


شمارش کالری هیچ غذایی رو از دست نده.
شمارش کالری هیچ غذایی رو از دست نده.
شمارش کالری هیچ غذایی رو از دست نده.

با وارد کردن غذا های دلخواهت، کالری، پروتئین، چربی و کربوهیدراتشون رو کنترل کن و هدف روزانت در تغذیه رو کامل کن.

با وارد کردن غذا های دلخواهت، کالری، پروتئین، چربی و کربوهیدراتشون رو کنترل کن و هدف روزانت در تغذیه رو کامل کن.

با وارد کردن غذا های دلخواهت، کالری، پروتئین، چربی و کربوهیدراتشون رو کنترل کن و هدف روزانت در تغذیه رو کامل کن.

سرمایت رو سازماندهی کن.
سرمایت رو سازماندهی کن.
سرمایت رو سازماندهی کن.

درآمد و هزینه های خودت رو به بهترین شکل مدیریت کن و آمار تمام حساب هات رو داشته باش.

درآمد و هزینه های خودت رو به بهترین شکل مدیریت کن و آمار تمام حساب هات رو داشته باش.

درآمد و هزینه های خودت رو به بهترین شکل مدیریت کن و آمار تمام حساب هات رو داشته باش.

کتاب های بیشتری رو بخون.
کتاب های بیشتری رو بخون.
کتاب های بیشتری رو بخون.

با شفاف سازی مشخصات کتاب هات، برای تموم کردن هر کتاب، تاریخ مشخصی رو تعیین کن و از میزان پیشرفتت در خوندن هر کتاب مطلع شو.

با شفاف سازی مشخصات کتاب هات، برای تموم کردن هر کتاب، تاریخ مشخصی رو تعیین کن و از میزان پیشرفتت در خوندن هر کتاب مطلع شو.

با شفاف سازی مشخصات کتاب هات، برای تموم کردن هر کتاب، تاریخ مشخصی رو تعیین کن و از میزان پیشرفتت در خوندن هر کتاب مطلع شو.

با پلی لیست ها انگیزت رو به سقف برسون.
با پلی لیست ها انگیزت رو به سقف برسون.
با پلی لیست ها انگیزت رو به سقف برسون.

با پلی لیست های مخصوص تمرین، کار عمیق و مدیتیشن که هر کدومشون دارای 100 موزیک هستن و آپدیت میشن، کیفیت کار های خودتو ارتقا بده.

با پلی لیست های مخصوص تمرین، کار عمیق و مدیتیشن که هر کدومشون دارای 100 موزیک هستن و آپدیت میشن، کیفیت کار های خودتو ارتقا بده.

با پلی لیست های مخصوص تمرین، کار عمیق و مدیتیشن که هر کدومشون دارای 100 موزیک هستن و آپدیت میشن، کیفیت کار های خودتو ارتقا بده.

7 قالب نوشِن برای کنترل کردن ابعاد مختلف زندگیت.
7 قالب نوشِن برای کنترل کردن ابعاد مختلف زندگیت.
7 قالب نوشِن برای کنترل کردن ابعاد مختلف زندگیت.

7 قالب طراحی شده در پلتفرم نوشِن برای کنترل و سنجش هر بخشی از زندگیت به صورت منحصر به فرد و کاربردی به همراه 3 پلی لیست موزیک (تمرین، کار عمیق، مدیتیشن)

7 قالب طراحی شده در پلتفرم نوشِن برای کنترل و سنجش هر بخشی از زندگیت به صورت منحصر به فرد و کاربردی به همراه 3 پلی لیست موزیک (تمرین، کار عمیق، مدیتیشن)

7 قالب طراحی شده در پلتفرم نوشِن برای کنترل و سنجش هر بخشی از زندگیت به صورت منحصر به فرد و کاربردی به همراه 3 پلی لیست موزیک (تمرین، کار عمیق، مدیتیشن)

یک زندگی بهینه تر منتظرته.
یک زندگی بهینه تر منتظرته.
یک زندگی بهینه تر منتظرته.

اجازه بده تا نقشه راه به عنوان پُلی بین اقدامات الان و هدف های آیندت عمل کنه.

اجازه بده تا نقشه راه به عنوان پُلی بین اقدامات الان و هدف های آیندت عمل کنه.

اجازه بده تا نقشه راه به عنوان پُلی بین اقدامات الان و هدف های آیندت عمل کنه.

دریافت نقشه راه

دریافت نقشه راه

نگاهی به داخل.
کتاب دیجیتال نقشه راه.
نگاهی به داخل.
کتاب دیجیتال نقشه راه.
نگاهی به داخل.
کتاب دیجیتال نقشه راه.

نقشه راهی کامل و جامع برای شروع مسیر رشد فردی از صفر.

نقشه راهی کامل و جامع برای شروع مسیر رشد فردی از صفر.

نقشه راهی کامل و جامع برای شروع مسیر رشد فردی از صفر.

6 فصل تا بهترین نسخه از خودت.
6 فصل تا بهترین نسخه از خودت.
6 فصل تا بهترین نسخه از خودت.

کتاب نقشه راه طوری طراحی شده که از پایه و فصل به فصل مسیر رشد فردی رو برات واضح میکنه.

کتاب نقشه راه طوری طراحی شده که از پایه و فصل به فصل مسیر رشد فردی رو برات واضح میکنه.

کتاب نقشه راه طوری طراحی شده که از پایه و فصل به فصل مسیر رشد فردی رو برات واضح میکنه.

فصل 1
ذهنیت
فصل 1
ذهنیت
فصل 2
تغییر
فصل 3
موانع
فصل 3
موانع
فصل 4
عادات
فصل 4
عادات
فصل 5
تمرکز
فصل 5
تمرکز
فصل 6
کنترل
فصل 6
کنترل
فصل 1
ذهنیت
فصل 2
تغییر
فصل 3
موانع
فصل 4
عادات
فصل 5
تمرکز
فصل 6
کنترل
فصل 1
ذهنیت
فصل 2
تغییر
فصل 4
عادات
فصل 3
موانع
فصل 5
تمرکز
فصل 6
کنترل
چه چیزی داخلشه؟
چه چیزی داخلشه؟
چه چیزی داخلشه؟

محتوای کتاب دیجیتال نقشه راه مناسب کسایی هست که برای شروع مسیر رشد فردی، نمیدونن از کجا باید شروع کنن و یا سردرگم هستن و به دنبال نقشه راهی بهینه هستن تا به کمکشون بیاد.

محتوای کتاب دیجیتال نقشه راه مناسب کسایی هست که برای شروع مسیر رشد فردی، نمیدونن از کجا باید شروع کنن و یا سردرگم هستن و به دنبال نقشه راهی بهینه هستن تا به کمکشون بیاد.

محتوای کتاب دیجیتال نقشه راه مناسب کسایی هست که برای شروع مسیر رشد فردی، نمیدونن از کجا باید شروع کنن و یا سردرگم هستن و به دنبال نقشه راهی بهینه هستن تا به کمکشون بیاد.

مسیر رشد فردی رو از کجا باید شروع کنی

مسیر رشد فردی رو از کجا باید شروع کنی

چطور ذهنیتت رو تغییر بدی

چطور ذهنیتت رو تغییر بدی

چطور موانع موجود در مسیر رشد فردیت رو از بین ببری

چطور موانع موجود در مسیر رشد فردیت رو از بین ببری

چطور عادت های مسیرت رو بسازی و عادت های منفی رو کامل از بین ببری

چطور عادت های مسیرت رو بسازی و عادت های منفی رو کامل از بین ببری

چطور استمرار داشته باشی و مهارت ثبات قدم خودت رو تقویت کنی

چطور استمرار داشته باشی و مهارت ثبات قدم خودت رو تقویت کنی

چطور داخل این دنیای پر از حواس پرتی، مهارت تمرکز رو در خودت بسازی

چطور داخل این دنیای پر از حواس پرتی، مهارت تمرکز رو در خودت بسازی

شامل 6 فصل در 86 صفحه

شامل 6 فصل در 86 صفحه

هر چیزی که نیاز داری تا در مورد مسیر رشد فردی و پیشرفت بدونی و بیشتر..

هر چیزی که نیاز داری تا در مورد مسیر رشد فردی و پیشرفت بدونی و بیشتر..

محیط داشبورد ذهن دوم
داخل گوشی.
محیط داشبورد ذهن دوم
داخل گوشی.
محیط داشبورد ذهن دوم
داخل گوشی.

طراحی اصلی داشبورد ذهن دوم روی دسکتاپ انجام شده و چیدمان اصلی بخش های داشبورد، مخصوص صفحه های نمایش دسکتاپ و تبلت هست اما باز با این حال روی گوشی هم قابل نمایش هست و هیچ تفاوتی در عملکرد داشبورد ذهن دوم ایجاد نمیشه.

طراحی اصلی داشبورد ذهن دوم روی دسکتاپ انجام شده و چیدمان اصلی بخش های داشبورد، مخصوص صفحه های نمایش دسکتاپ و تبلت هست اما باز با این حال روی گوشی هم قابل نمایش هست و هیچ تفاوتی در عملکرد داشبورد ذهن دوم ایجاد نمیشه.

طراحی اصلی داشبورد ذهن دوم روی دسکتاپ انجام شده و چیدمان اصلی بخش های داشبورد، مخصوص صفحه های نمایش دسکتاپ و تبلت هست اما باز با این حال روی گوشی هم قابل نمایش هست و هیچ تفاوتی در عملکرد داشبورد ذهن دوم ایجاد نمیشه.

چیزی که خریدار ها در مورد
پروژه نقشه راه میگن.
چیزی که خریدار ها
در مورد
پروژه نقشه راه میگن.

بیشتر از 450 نفر، سطح بهره‌وری دیجیتال و نظم زندگیشون رو

با پروژه نقشه راه تغییر دادن.

بیشتر از 450 نفر، سطح بهره‌وری دیجیتال

و نظم زندگیشون رو

با پروژه نقشه راه تغییر دادن.

بیشتر از 450 نفر، سطح بهره‌وری دیجیتال و نظم زندگیشون رو

با پروژه نقشه راه تغییر دادن.

Alireza Ashkevarian

Alireza
Ashkevarian

Alireza Ashkevarian

واقعا طراحی نوشن بسیار عالی انجام شده تبریک میگم بهتون

چون من بیش از یکسال هست با نوشن کار می‌کنم و در سیستم اموزشیم ازش استفاده می‌کنم واقعا طراحیتون بسیار عالی بوده 👏

واقعا طراحی نوشن بسیار عالی انجام شده تبریک میگم بهتون

چون من بیش از یکسال هست با نوشن کار می‌کنم و در سیستم اموزشیم ازش استفاده می‌کنم واقعا طراحیتون بسیار عالی بوده 👏

واقعا طراحی نوشن بسیار عالی انجام شده تبریک میگم بهتون

چون من بیش از یکسال هست با نوشن کار می‌کنم و در سیستم اموزشیم ازش استفاده می‌کنم واقعا طراحیتون بسیار عالی بوده 👏

Matin Kh

خیلی راضیم از داشبورد 👌🏼

دمتون گرم

خیلی راضیم از داشبورد 👌🏼

دمتون گرم

Matin Kh

خیلی راضیم از داشبورد 👌🏼

دمتون گرم

Mahan

خوشحالم که همچین پروژه ای رو رقم زدید🙏

خوشحالم که همچین پروژه ای رو رقم زدید🙏

Mahan

خوشحالم که همچین پروژه ای رو رقم زدید🙏

Ali Maghsoodi

واقعا حرف ندارین, کامل ترین پلنری که تونستم باهاش پروژه ها و حساب هامو کنترل کنم❤️

واقعا حرف ندارین, کامل ترین پلنری که تونستم باهاش پروژه ها و حساب هامو کنترل کنم❤️

Ali Maghsoodi

واقعا حرف ندارین, کامل ترین پلنری که تونستم باهاش پروژه ها و حساب هامو کنترل کنم❤️

Maj Media

Maj Media

Maj Media

فعلا با ذهن دوم زندگی رو رواله 💪

فعلا با ذهن دوم زندگی رو رواله 💪

فعلا با ذهن دوم زندگی رو رواله 💪

Morteza

Morteza

خواستم یه چیزی رو باهات در میون بزارم

دمت گرم که منو با این نرم افزار آشنا کردی

من اولش که ازت قالب رو گرفتم، ب خودم گفتم چه اشتباهی کردم پول دادم فقط یه قالب بخرم

بعدش از اونجایی که من مریض شخصی سازیم، نشستم کلشو برای خودم شخصی سازی کردم

یه چیزی در اومد که دقیقا همینو میخواستم

من یه دفتر بوژو داشتم که باگ داشت اما حالا با این باگش گرفته شد

حلالت مرد 🤩

واقعا لذت بردم از کاری ک میکنی

خواستم یه چیزی رو باهات در میون بزارم

دمت گرم که منو با این نرم افزار آشنا کردی

من اولش که ازت قالب رو گرفتم، ب خودم گفتم چه اشتباهی کردم پول دادم فقط یه قالب بخرم

بعدش از اونجایی که من مریض شخصی سازیم، نشستم کلشو برای خودم شخصی سازی کردم

یه چیزی در اومد که دقیقا همینو میخواستم

من یه دفتر بوژو داشتم که باگ داشت اما حالا با این باگش گرفته شد

حلالت مرد 🤩

واقعا لذت بردم از کاری ک میکنی

Morteza

خواستم یه چیزی رو باهات در میون بزارم

دمت گرم که منو با این نرم افزار آشنا کردی

من اولش که ازت قالب رو گرفتم، ب خودم گفتم چه اشتباهی کردم پول دادم فقط یه قالب بخرم

بعدش از اونجایی که من مریض شخصی سازیم، نشستم کلشو برای خودم شخصی سازی کردم

یه چیزی در اومد که دقیقا همینو میخواستم

من یه دفتر بوژو داشتم که باگ داشت اما حالا با این باگش گرفته شد

حلالت مرد 🤩

واقعا لذت بردم از کاری ک میکنی

Matin Karami

خود برنامه ریزی و پیگیری و ثبتش که به نظر من تا ده برابر ادم رو جلو میندازه، خوبی نوشن اینه دیتاش انلاین و همیشه داریمش مگه اینکه کلا سرور بیاد پایین که احتمالش از گم کردن خیلی کمتره 😂 راجب داشبورد هم که اصن بیش از حد نیاز بنظرم کامله، قیمتشم خیلی زیادی مناسبه نسبت به زحمتی که پاش کشیده شده، نمونه هایی که دیدم و قیمتاشون...

همین دیگه دستتون درد نکنه برم تمشو درست کنم طول میکشه فکر کنم😅

خود برنامه ریزی و پیگیری و ثبتش که به نظر من تا ده برابر ادم رو جلو میندازه، خوبی نوشن اینه دیتاش انلاین و همیشه داریمش مگه اینکه کلا سرور بیاد پایین که احتمالش از گم کردن خیلی کمتره 😂 راجب داشبورد هم که اصن بیش از حد نیاز بنظرم کامله، قیمتشم خیلی زیادی مناسبه نسبت به زحمتی که پاش کشیده شده، نمونه هایی که دیدم و قیمتاشون...

همین دیگه دستتون درد نکنه برم تمشو درست کنم طول میکشه فکر کنم😅

Matin Karami

خود برنامه ریزی و پیگیری و ثبتش که به نظر من تا ده برابر ادم رو جلو میندازه، خوبی نوشن اینه دیتاش انلاین و همیشه داریمش مگه اینکه کلا سرور بیاد پایین که احتمالش از گم کردن خیلی کمتره 😂 راجب داشبورد هم که اصن بیش از حد نیاز بنظرم کامله، قیمتشم خیلی زیادی مناسبه نسبت به زحمتی که پاش کشیده شده، نمونه هایی که دیدم و قیمتاشون...

همین دیگه دستتون درد نکنه برم تمشو درست کنم طول میکشه فکر کنم😅

Er4an

Er4an

Er4an

محدودیت ندارد هر کاری میتونی بکنی این جاش جالبه

مثلا ساعات رو انتخاب کنی یا حتی رنگش رو اصلا خیلیی جالبه

محدودیت ندارد هر کاری میتونی بکنی این جاش جالبه

مثلا ساعات رو انتخاب کنی یا حتی رنگش رو اصلا خیلیی جالبه

محدودیت ندارد هر کاری میتونی بکنی این جاش جالبه

مثلا ساعات رو انتخاب کنی یا حتی رنگش رو اصلا خیلیی جالبه

Eileen Sc

فوق العادس تمام عمرم دنبال همچین چیزی بودم

فوق العادس تمام عمرم دنبال همچین چیزی بودم

Eileen Sc

فوق العادس تمام عمرم دنبال همچین چیزی بودم

Afshin Seraj

واقعا پروژه درجه یک و بی نظیری رو شروع کردین

واقعا پروژه درجه یک و بی نظیری رو شروع کردین

Afshin Seraj

واقعا پروژه درجه یک و بی نظیری رو شروع کردین

Alireza Divsalar

Alireza Divsalar

توضیحات کتاب و پلتفرم رو که خوندم واقعا عالی بودش ، حرف نداشت ، امیدوارم بتونم بهترین استفاده رو ازش بکنم

توضیحات کتاب و پلتفرم رو که خوندم واقعا عالی بودش ، حرف نداشت ، امیدوارم بتونم بهترین استفاده رو ازش بکنم

Alireza Divsalar

توضیحات کتاب و پلتفرم رو که خوندم واقعا عالی بودش ، حرف نداشت ، امیدوارم بتونم بهترین استفاده رو ازش بکنم

تعرفه
تعرفه
تعرفه

خبری از اشتراک نیست. یک قیمت برای دسترسی مادام العمر.

خبری از اشتراک نیست. یک قیمت برای دسترسی مادام العمر.

خبری از اشتراک نیست. یک قیمت برای دسترسی مادام العمر.

پروژه نقشه راه

459,000 تومان

459,000 تومان

داشبورد و برنامه ریز همه کاره «ذهن دوم»

داشبورد و برنامه ریز همه کاره «ذهن دوم»

شامل 7 قالب نوشِن منحصر به فرد

شامل 7 قالب نوشِن منحصر به فرد

کتاب دیجیتال «نقشه راه»

کتاب دیجیتال «نقشه راه»

راهنمای کامل داشبورد

راهنمای کامل داشبورد

پشتیبانی کامل

پشتیبانی کامل

دسترسی به آپدیت های مادام العمر

دسترسی به آپدیت های مادام العمر

همین الان دریافت کنید

همین الان دریافت کنید

سوالات متداول
سوالات متداول
سوالات متداول

داشبورد ذهن دوم چطور به دستم میرسه؟

کتاب نقشه راه چطور به دستم میرسه؟

پلتفرم نوشن چیه؟

قالب نوشِن چیه؟

روی همه ی دستگاه ها کار میکنه؟

باید برای استفاده از قالب داشبورد ذهن دوم اشتراک تهیه کنم؟

باید برای استفاده به اینترنت و فیلترشکن وصل باشم؟

میتونم همزمان با گوشی و لپتاپ باهاش کار کنم؟

اطلاعاتی که روی داشبورد ذهن دوم قرار میدم، روی تمام دستگاه هام سینک میشه؟

برای استفاده از پلتفرم نوشِن باید هزینه ای پرداخت کنم؟

برای چی از پلتفرم نوشِن به عنوان ذهن دوم استفاده کنم؟

نوشن تقویم شمسی هم داره؟

چرا برای قالب نوشِن هزینه کنم؟

بازگشت وجه به چه صورته؟

چی میشه اگه بازم سوال داشته باشم؟

زندگیت رو سازماندهی کن.
از شلوغی به شفافیت.
زندگیت رو سازماندهی کن.
از شلوغی به شفافیت.
زندگیت رو سازماندهی کن.
از شلوغی به شفافیت.

از سیستمی استفاده کن که نقشه راه رشد فردی رو مرحله به مرحله برات مشخص کرده.

از سیستمی استفاده کن که نقشه راه رشد فردی رو مرحله به مرحله برات مشخص کرده.

از سیستمی استفاده کن که نقشه راه رشد فردی رو مرحله به مرحله برات مشخص کرده.

دریافت نقشه راه

دریافت نقشه راه